ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Εκπαίδευση φοιτητών, μαθητών, ανέργων, ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων σε πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης.
  • Διεπιχειρησιακή εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών
  • Κύκλοι Σεμιναρίων πληροφορικής, τουρισμού, οικονομίας, διοίκησης, τεχνικών ασφαλείας, τεχολογίας τροφίμων.
  • Υλοποίηση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων και Σεμιναρίων
  • (ΛΑΕΚ 0,24 – ΕΣΠΑ – Δια Βίου Εκπαίδευσης – Voucher)