Η φιλοσοφία μας

Στην EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΦΑ έχουμε απόλυτη προσήλωση στην ποιοτική και υπεύθυνη εκπαίδευση από έμπειρο καθώς και πλήρως καταρτισμένο και πιστοποιημένο προσωπικό.
Κάθε εκπαίδευση εστιάζει στην πιστοποίηση γνώσεων από φορείς πιστοποίησης διεθνούς αναγνώρισης και διεξάγουμε εξετάσεις στις εγκαταστάσεις μας, όντας πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο πιστοποιήσεων

Πληροφορικής, Αγγλικής Γλώσσας και Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων.